inADist
🔘 نیازمندیهای مداد دارالترجمه رسمی فرهنگ
ترجمه رسمی، گواهی امضا و کپی برابر اصل، تکمیل فرم‌های اداری، ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات، اخذ ویزای توریستی ♦️

انجام ترجمه به شکل آنلاین و با کم‌ترین نیاز به مراجعه‌ی حضوری
🔹 شعبه مرکز شهر: تلفن:

5146914383
آدرس، نقشه‌گوگل‌: طبقه ششم

maps.app.goo.gl/suqBEQusyXiMgPiNA
🔹 شعبه NDG و کت سن‌لوک: تلفن:

5149160083
آدرس، نقشه‌گوگل‌:

goo.gl/Jva3ed


دنبال کسب‌و‌کار دیگری می‌گردید؟
به کانال «

نیازمندیهای مداد
» بپیوندید:

@medadads


Form