inADist


‌‌

🔘 نیازمندیهای مداد
♦️

دارالترجمه رسمى دکتر حمید شورکایی
عضو رسمی كانون مترجمان كبک OTTIAQ مترجم رسمی دادگستری مونترال • ترجمه رسمی اسناد و مدارک • گواهی امضا و کپی برابر اصل • تایید ترجمه‌های انجام شده در ایران

تلفن:
4388764822


ايميل:


bikasshourkaei@gmail.com


دنبال کسب‌و‌کار دیگری می‌گردید؟
به کانال «

نیازمندیهای مداد
» بپیوندید:

@medadads


Form