inADist


‌‌ 🔘 نیازمندیهای مداد ♦️

ترجمه رسمی، خاطره تحویلداری یکتا
مترجم رسمی کبک، آلبرتا و ایران و همچنین کمیسر سوگند ( Commissioner of Oaths) کلیه‌ی خدمات ترجمه، تنظیم دعوت‌نامه، تکمیل فرم‌ها، گواهی امضاء برابر اصل ⭕️

ارائه‌ی خدمات حتی در روزهای تعطیل
▪️

تلفن:


5146750694
|

4383900694
▪️

ایمیل:


khaterehyekta@yahoo.ca
دنبال کسب‌وکار دیگری می‌گردید؟

به کانال تلگرامی «نیازمندیهای مداد» بپیوندید:


@medadads


Form