inADist
🔘 نیازمندیهای مداد دفتر خدمات حقوقی و رسمی «محضر»
با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد 🔸 تنظیم وکالت‌نامه برای ایران 🔸 دعوت‌نامه اختصاصی اقوام 🔸 تکمیل کلیه فرم‌های دولتی 🔸 پذیرش دانشگاه با بورس تحصیلی 🔸 امور کنسولی تلفن:

5149794551
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت «محضر» مراجعه کنید:

www.mahzar.ca


دنبال کسب‌و‌کار دیگری می‌گردید؟
به کانال «

نیازمندیهای مداد
» بپیوندید:

@medadads


Form